Inteligentny i OSZCZĘDNY dom!

Inteligentny i OSZCZĘDNY dom!

W Polsce dofinansowania dla budujących domy energooszczędne umożliwia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program, finansowany również ze środków UE, trwa do 2018 roku. Można otrzymać dofinansowanie do kredytu na budowę domów pasywnych i energooszczędnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne/informacje-o-programie

Inne dofinansowania, tym razem dedykowane dla przedsiębiorców, to program Lemur – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii przez budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Beneficjentami mogą zostać podmioty sektora finansowego, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Wsparcie przybiera formę dotacji lub pożyczki. Szczegółowe wytyczne zamieszczono na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/.

Share this post

Dodaj komentarz